Intieme vreemden

Intieme vreemden is het onderwerp van de maand van de filosofie. Paul Verhaeghe schreef het essay en hierin onderzoekt hij hoe ons zelfbeeld in de loop der eeuwen veranderde zonder dat we er echt achter kwamen wie wij zijn. Spannend als hij zich aan het eind van het essay went tot de natuurkunde en het concept energie.

Ik ben een grote fan van zijn werk. Liefde in tijden van eenzaamheid is visionair. Zijn trias Identiteit, Autoriteit en Intimiteit legt heel goed de vinger op de zere plek van onze tijd. Recent verscheen zijn essay Houd afstand, raak me aan en nu Intieme vreemden. Verhaeghe kan goed de tijdgeest vatte en de paradoxen laten zien. Als u denkt wie ben ik toch en waarom hang ik van tegenstellingen aan elkaar, lees dan zijn werk en laat u inspireren.

Hij schrijft over vervreemding als effect van machtsverhoudingen waarbij een dominante groep de rest in een keurslijf duwt. Hij geeft het lichaam een dominante rol. Het lichaam dat zelf zo onderhevig is aan allerlei krachten waar we nauwelijks bij stilstaan. Mijn lichaam als mijn intiemste vreemde.

En als u denkt ik ken die titel ergens van dan klopt dat. De therapeute Lilian Rubin schreef een boek met deze titel over de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ik ben benieuwd als ik haar werk opnieuw zou lezen, hoeveel er van haar analyses nog overeind staan.

Maar voor nu geniet van de maand van de filosofie en schaf dit kleinood aan voor slechts 4,99 euro.

Wil je dat iemand je liefheeft zoals een paar mooie schoenen?

Het wetenschappelijke tijdschrift EOS psyche en brein heeft als themanummer in december 2020 het onderwerp Identiteit.

Het nummer met 130 pagina’s geeft een mooi tijdsbeeld over identiteit. Het is opgebouwd als een drieluik. Het begint met de vraag Wie ben ik? Met 12 interessante bijdragen over hoe we worden wie we zijn. Deze vraag wordt beantwoord vanuit verschillende perspectieven zoals vanuit de levensloop, de hersenwetenschap en ethiek om wat voorbeelden te noemen.

Daarna komt de vraag Wie wil ik zijn aan bod met negen verschillende perspectieven zoals verbetering, doen waar je goed in bent en de kracht van falen.

De laatste vraag van dit drieluik gaat over Ik en de anderen met acht bijdragen. Het artikel van Paul Verhaeghe met de prachtige titel Identiteit, een origineel plagiaat spreekt me bijzonder aan zonder de andere bijdragen tekort te willen doen.

Het interview met mij heeft dus als titel meegekregen Je wil niet dat iemand je liefheeft zoals een paar mooie schoenen. Ja koppenmakers kunnen er wat van!

Het is een prachtig tijdschrift geworden. Interessant voor iedereen want we worstelen toch allemaal met de vraag Wie ben ik?

Taalkracht

Gisteren viel het boek Taalkracht, andere woorden anderen werelden op mijn deurmat. Jammer dat ook deze boekpresentatie niet door kon gaan eind april bij de Internationale School voor de Wijsbegeerte in Leusden. Ik had graag de andere auteurs ontmoet maar misschien komt dat nog.

In het najaar van 2019 vroeg Christien Brinkgreve of ik een stuk wilde schrijven over schoonheid in haar nieuwe boek Taalkracht. Een groep interessante schrijvers en wetenschappers zien op veel gebieden van het leven het taalgebruik veranderen. Zij gaan op zoek naar taal die meer recht doet aan onze gelaagde ervaringen. Taal die niet insnoert maar openbreekt. Dat wilde ik heel graag doen.

Ik schreef het essay Het gezicht tot masker gemaakt en geef hier een paar zinnen om u te prikkelen.

“Jammer genoeg kennen we ons eigen mooiste gezicht niet. Als we in de spiegel kijken dan poseren we. Als we in de spiegel kijken, dan objectiveren we onszelf vanuit een ideaalbeeld en kijken andere mensen met ons mee”.

Vrij Nederland heeft al op 26 april aandacht aan ons boek besteed en nam het essay van Raoel de Jong integraal over. Vijftien jaar na die boektitel met het n woord: Het werd voorgesteld en ik zei geen nee. Ontroerend, dapper en open.

Lees dit boek om beter te begrijpen hoe woorden onze werkelijkheid maken en breken.