Dat ben ik

C’est moi lezing 14 november 2019

Afgelopen donderdag een lezing gegeven in Breda bij Cést Moi een schoonheidsinstituut. De eigenaar Corné had ik jaren geleden ontmoet op een congres van de Anbo waar ik een lezing hield naar aanleiding van mijn boek Moeders Mooiste. 800 schoonheidsspecialistes sprak ik toen toe over het belang van aanraking.

Vandaag ging de lezing over de gemanipuleerde onrealistische ideaalbeelden en de invloed van social media en reclames op ons lichaamsbeeld. De rode draad was hoe het kan dat we nog nooit zo mooi zijn geweest en nog nooit zo ontevreden. Een geïnteresseerd publiek van 50 mensen die uitgenodigd waren om een mooie avond te hebben vormden het publiek. Daarna vertelde een mevrouw over het belang van visolie en en andere dame sprak over micro needling waar je erg van zou opknappen. Gelukkig hield haar grafiek op bij 65 dus het ging niet over mij.

Het meest opvallend in de pauze waren de verhalen van moeders die met mij hun zorgen over hun dochters bespraken. Hoe konden zij hen helpen om zich niet zo druk te maken over een perfect uiterlijk. Het goede voorbeeld geven, was mijn antwoord. Geen commentaar op hun uiterlijk geven, zelf niet lijnen en eindeloos voor de spiegel negatief commentaar geven.

We reden terug naar Utrecht met de auto en vlak voor Utrecht zag ik een fel verlicht billboard opdoemen met de tekst: ooglidcorrectie slechts 820 euro voor beide ogen.

Ik zuchtte diep. Om soms moedeloos van te worden. Vechten tegen de bierkaai.

Komende week ben ik op retraite in een klooster. Even op adem komen.

Schoon genoeg

Ook de Vlamingen kennen hun Psychologie Magazine. In België heet het tijdschrift Psychologies en in het zomernummer wordt mijn boek besproken. Het artikel heeft als titel gekregen Schoon genoeg! Het ideaalbeeld op de schop.

De journaliste haalt het begrip heelheid dat ik mijn boek gebruik naar voren. “Heelheid heeft te maken met jezelf zien in je kwaliteiten al persoon, je problemen, je positieve en negatieve kanten, je sterktes en je zwakheden. Als mens zijn we al heel en leven we in gebrokenheid, tegelijkertijd. Ons denken beoordeelt, we splitsen ons af van onszelf en geraken van onszelf verwijderd. Terwijl alles wat je voelt en denkt mag meedoen en opgenomen mag worden in je zelfbeeld”.

In het Vlaams klinkt het mooier. Het contact met je lichaam heeft ook een centrale plaats in het artikel en uit een interview met een jonge vrouw, koos ik het volgende citaat: “Lang heeft mijn lichaamsbeeld mijn zelfbeeld bepaald en dat ging een op een: mijn ontevredenheid met mijn lichaam betekende dat mijn zelfbeeld laag was”.

Zij heeft geleerd om meer naar het functioneren van haar lichaam te kijken dan alleen naar haar uiterlijk. Dat gaf meer tevredenheid. Het schoonheidsideaal op de schop.

Je bent al mooi in de HP/De Tijd

Deze week in het zomernummer van HP/de Tijd een interview over het bedekken van borsten op het strand. Renate van der Zee interviewde mij voor dit artikel. HP/de Tijd heeft een betaalmuur maar dit dubbeldikke nummer is interessant genoeg om te kopen of te lezen in de bibliotheek. De zoektocht van Renate gaat over de vraag of er sprake is van een nieuwe preutsheid. Ik denk dat het bedekken van de borsten op het strand vooral te maken heeft met de gemanipuleerde ideaalbeelden en de ideeën van perfectie waar uiteraard niemand aan voldoet. Dat geeft een onhandigheid om ons in het echt, naakt aan elkaar te tonen.

Ook de vrouwen die hun borsten hebben laten verkleinen of vergroten met siliconen, liggen niet meer graag bloot aan het strand, zo vertelde een cosmetisch arts, omdat je op het strand ziet, dat de borsten rechtop blijven staan in plaats van dat ze naar beneden zakken.

Ook de Groene besteedt deze week aandacht aan borsten en dan vooral aan het mooie boek van Corien van Zweden. En ook in dat artikel worden citaten van mij gebruikt. Dit artikel van Basje Boer is wel te lezen via internet.

schrijvende vrouwen

Liesbeth lezend

Het afgelopen weekend heb ik bijna uitsluitend lezend doorgebracht. Wat een zegen dat er zoveel jonge vrouwen prachtige boeken schrijven. Ik las Drift van Bregje Hofstede, een jonge vrouw die ik al summier noemde in mijn nieuwe boek Je bent al mooi. De schoonheid van imperfectie, om haar werk in de gaten te houden. Ze schrijft  scherp en origineel.

Ook las ik De grenzen van taal van Eva Meijer. Wat een troostend, dapper en heerlijk werk. Ook Eva is vanuit mijn perspectief een jonge vrouw. Ze is troostend omdat ze prachtig beschrijft wat een depressie inhoudt. Ze is dapper omdat ze zowel de diepte, als de eenzaamheid, de smerigheid en de grijsheid verwoord als de rijkdom. En haar boek is heerlijk omdat het zo gelaagd is en ze niet haar somberheid probeert weg te drukken maar probeert vorm te geven.

In beweging blijven is haar advies, goed naar je lichaam luisteren en het volgen in plaats van het te kritiseren en becommentariëren. Haar vierde hoofdstuk heet Over de wijsheid van mijn voeten en het geheugenlichaam, prachtig gevonden.

Wennen aan het leven en leren hoe je dingen het best mee kunt dragen zoals zwaarte en somberheid, spreekt me bijzonder aan. Dat alles mee mag doen, zonder dat je verdrinkt, door vorm te blijven geven. Jouw verhaal vertellen, verbeelden, zodat het geleefd kan worden en dragelijk blijft.

Ik kom maar weer eens in beweging want tegen zoveel lezen protesteert het lichaam. Dankbaar voor het in beweging zetten van mijn geest. Vooruit naar buiten.

Een mooi trio over het lichaam

Jarenlang lees ik het werk van de Belgische hoogleraar Paul Verhaeghe. Ik voel me sterk met hem verwant. Het einde van de psychotherapie uit 2009 zou verplichte literatuur moeten zijn voor iedere psychologie student. Hij beschrijft dat mensen tegenwoordig met andere problemen naar de psychiater gaan en dat zij minder geneigd zijn tot reflectie. De farmaceutische industrie speelt hier listig op in en pillen zijn het moderne antwoord op ongemak. Verhaeghe stelt dat de vroegere YARVIS patiënt (young, attractive, rich, verbal, intelligent, social is vervangen door de I am feeling FINE patient (fucked-up, insecure, neurotic, emotional).

Mensen die niet meer voelen halen hun identiteit uit fundamentalistische groepen of uit hun overgeseksualiseerde lichaam, merkt hij op. Verhaeghe schreef dit al in 2009. We zijn nu tien jaren verder en we spraken op hetzelfde congres van de stichting wetenschapsbevordering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog in april in de Jaarbeurs van Utrecht. Het onderwerp van die dag was seksualiteit.

Professor Ellen Laan opende met een degelijke en aansprekende lezing over genderverschillen en vooral liet ze zien hoe mannen en vrouwen daarin overeenkomen. Daarna hield ik een verhaal over het lichaam en seksualiteit waarin ik vertelde dat het lichaam vroeger zondig was en dat dat seksualiteits en intimiteitsproblemen gaf maar dat we nu massaal het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn, altijd beter en perfecter willen en dat dit ook tot seksuele en intimiteitsproblemen leidt en professor Verhaeghe gaf de derde key note lezing met de titel Nooit is het genoeg.

Wat vormden we een mooi trio die morgen. Zelden heb ik me in de wetenschap zo op mijn plek gevoeld met Ellen voor me en Paul achter me.

De vrouw van staal

Ziek 2

Al weken sleep ik me door het leven. Ik ben moe bij het opstaan en bij het naar bed gaan en heb een wattenhoofd. De afgelopen week kwam daar een scheurende hoest bij. Donderdagavond uiteindelijk op sterk aandringen van geliefde en vrienden naar de huisarts gegaan. Wat kan die nu doen? Het gaat wel over voordat ik een jongetje ben. Mijn bekende commentaar op liefdevolle aansporingen, om me toch eens te laten onderzoeken. Lees verder

Hafid Bouazza

 

In het weekend de roman Meriswin gelezen van Hafid Bouazza. Hij is een dichter onder de schrijvers. Hij is een schilder van woorden. Het is lang geleden dat ik zoveel nieuwe woorden las. Ook oude archaïsche woorden tuimelen van de bladzijde. Hij schrijft zo zintuigelijk, dat ik weer weet wat taal vermag. In Meriswin beschrijft Hafid Bouazza het verhaal van een alcoholist. Het lichaam ziek en vervallen door de alcohol, wordt prachtig van binnenuit beschreven. Heel mooi hoe de delirante ervaringen toch taal krijgen. Zijn blik op de vrouwen in dit verhaal is schitterend. Lees verder

Perfectie in de woestijn

Psychologie

Een reactie van een lezeres van mijn boek ´Psychologie van het uiterlijk´

Lieve Liesbeth,
Deze foto is drie weken geleden gemaakt in de woestijn. Ik zit in de Sahara achter een bremstruik uit de wind lekker te lezen in jouw boek. Ik heb genoten: jouw “totaal” benadering vanuit wetenschap, poëzie en gewone mensen dingen spreekt mij enorm aan en overtuigt.
En wat is het goed om zo’n geluid te horen over uiterlijk en al die beelden die we bewust en onbewust met ons meedragen. Ik ben meteen begonnen met het in praktijk brengen van jouw advies om mijzelf alleen maar te vergelijken met leeftijdsgenoten.
Nou ja, bij thuiskomst, want in de woestijn zijn  alleen kamelen en bedoeïenen.
lieve groet,
Jola Boot.