Eros

Eros en Liefde

Eros en Psyche

De begrippen eros en liefde staan centraal in het tweedaagse symposium van 23 en 24 april. Het symposium vindt plaats aan de Universiteit van Utrecht. De aanpak is multidisciplinair. Kunstenaars en schrijvers komen aan het woord, naast theologen, filosofen, psychologen en literatuurwetenschappers. Eros is een intrigerend begrip. Het bestaat in vele gedaanten. Het verwijst naar verlangen, naar intenties, naar lichamelijke sensaties en er zijn vele romans aan gewijd. Denk bijvoorbeeld aan Madame Bovary. Lees verder