Kairos: god van de flow

 

Joke Hermsen

Joke Hermsen

Zondag een inspirerende lezing bijgewoond van Joke Hermsen in de kapel van het mooie Dominicanerklooster in Huissen. Kairos, een nieuwe bevlogenheid is haar recente boek en is een vervolg op ‘Stil de tijd’ uit 2009 en daar ging de lezing over.

Kairos kunnen we de god van het geschikte moment noemen. Hermsen verbindt het Kairos begrip aan enthousiasme, inspiratie, empathie en bezieling en zij voelt zich weer geïnspireerd door het werk van Hannah Arendt, Ernst Bloch, Walter Benjamin en Martin Heidegger.

Kairos

Kairos

Met haar welluidende stem vertelt Joke Hermsen over het belang van rust en ruimte als belangrijke voorwaarden voor creativiteit en helder denken. Maar hoe komen we na die rust weer in beweging? In Kairos houdt zij een bevlogen pleidooi voor de niet-kloktijd. Een groot deel van de dag brengen we immers in de kloktijd door. Maar als we geënthousiasmeerd raken, breekt door onze mechanische handelingen de ervaring van de tijd als duur heen.

Momenten die het leven de moeite waard maken

Virginia Woolf sprak over ‘moments of being’ als zij de kloktijdloze ervaring onder woorden trachtte te brengen. Kairos momenten doen me sterk denken aan het begrip flow uit de positieve psychologie. Kairos of flow vertegenwoordigt bevlogen momenten van schoonheid, inzicht en daadkracht. Momenten die het leven de moeite waard maken.

Door: Liesbeth Woertman.