een ander wordt geschapen zodra we onszelf definieren

Genesis, boek van het begin door Jonathan Sacks

Jonathan Sacks was opperrabijn van Groot Brittanie, lid van het Brist Hogerhuis en auteur van vele prachtige, inspirerende boeken waaronder een gebroken wereld heel maken. Dit boek Genesis is het eerste deel van een serie. Hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en geschiedenis en met ons persoonlijke leven.

Als katholiek opgevoed meisje heb ik weinig kennis van de bijbel en geniet ik van de boeken van Sacks. Met name het paradoxale en het liefdevolle in zijn werk geeft een nieuwe dimensie aan de klassieke verhalen.

Het goede in anderen zien en hen helpen dat zij zichzelf zien in de spiegel van waardering en empathie is volgens de Talmoed heel belangrijk. Talmoed zegt: “Iemand die ervoor zorgt dat anderen goeddoen, is groter dan degene die zelf goeddoet”. Anderen helpen om zichzelf te zijn, om te groeien, kunnen we doen vanuit verschillende rollen. Als vader of moeder, als docent, coach, als buur, vriendin, pastor of dominee, of zomaar een gesprek aangaan met iemand die je niet kent in de bus.

Het goede, het mooie opsporen in de ander, daar oog voor ontwikkelen is heel fijn om te doen. Zien dat iemand goed is en dat ook zeggen, is een scheppende daad.

Ik ben pas bij het eerste hoofdstuk maar ik begin er nu al van te jubelen en me bewuster te worden dat ik niet alleen schepsel ben maar ook schepper en dat ik daarmee aan de slag mag door een ander, open te zien en met de mantel der liefde te bedekken.