Maakt sociale media onzeker?

sociale media uiterlijk

Het lichaamsbeeld en sociale media is het promotie-onderwerp van Dian de Vries. Zij is 24 juni 2014 gepromoveerd op het onderzoek Social media and online self-presentation: Effects on how we see ourselves and our bodies’ aan de universiteit van Amsterdam.
De invloed van massamedia op lichaamsbeeld is vaak onderzocht en vooral mensen die al een negatief lichaamsbeeld hebben en veel televisiekijken en/of vrouwentijdschriften lezen, zijn vatbaar voor de gemanipuleerde ideaalbeelden. Het effect van sociale media is relatief onderbelicht.

Het experiment

Het experiment dat wordt beschreven laat zien dat online zelfpresentatie, zelfobjectivering veroorzaakt bij vrouwen. Alle deelnemende vrouwen beschreven zichzelf op een profiel. Een deel van de vrouwen werd verteld dat anderen dit “online profiel” misschien te zien zouden krijgen (experimentele groep). Bij de andere groep werd benadrukt dat de zelfbeschrijving privé was en niet door anderen gezien zou worden (controlegroep). De experimentele groep focuste vervolgens meer op hun eigen uiterlijk dan de controlegroep.

Objectivering leidt tot zelfobjectivering


Het effect van publieke online zelfpresentatie op zelfobjectivering, ontstond echter alleen bij vrouwen die kort daarvoor waren blootgesteld aan objectiverende media (media waarin het uiterlijk centraal staat). Deze blootstelling verhoogde vermoedelijk de verwachting zelf op uiterlijk beoordeeld te worden, als de deelnemers zich vervolgens online aan anderen presenteerden. Deze verwachte objectivering resulteerde in zelfobjectivering

Vaker online, minder tevreden

Adolescenten die vaker sociale netwerksites gebruikten, zijn ontevredener over hun lichaam en hechtten een jaar later meer belang aan hun eigen uiterlijk, wat er vervolgens toe leidde dat ze meer geneigd waren cosmetische chirurgie te willen ondergaan. De effecten waren even sterk bij jongens en meisjes Adolescenten die veel belang hechten aan hun uiterlijk, besteden er ook meer tijd, energie en geld. Dit gaat ten koste van hun opleiding, relaties en lichamelijke gezondheid.

Door: Liesbeth Woertman

Eén gedachte over “Maakt sociale media onzeker?

  1. Pingback: Mijn kijk op online communicatie – MOC-Groep 2 blogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie + tien =