Interview

Interview

Dit is een voorbeeld van een verzoek zoals ik die dagelijks in mijn inbox vind. Zoals ik al eerder schreef, wijs ik de meeste verzoeken af, omdat het beantwoorden mij te veel tijd kost. Ook zou ik graag willen dat mensen de originele onderzoeken lezen, zodat er meer kennis en inzicht ontstaat. Maar goed, voor deze keer dus alle vragen en mijn antwoorden op een rij.  Lees verder

Maakt sociale media onzeker?

sociale media uiterlijk

Het lichaamsbeeld en sociale media is het promotie-onderwerp van Dian de Vries. Zij is 24 juni 2014 gepromoveerd op het onderzoek Social media and online self-presentation: Effects on how we see ourselves and our bodies’ aan de universiteit van Amsterdam.
De invloed van massamedia op lichaamsbeeld is vaak onderzocht en vooral mensen die al een negatief lichaamsbeeld hebben en veel televisiekijken en/of vrouwentijdschriften lezen, zijn vatbaar voor de gemanipuleerde ideaalbeelden. Het effect van sociale media is relatief onderbelicht.

Het experiment

Het experiment dat wordt beschreven laat zien dat online zelfpresentatie, zelfobjectivering veroorzaakt bij vrouwen. Alle deelnemende vrouwen beschreven zichzelf op een profiel. Een deel van de vrouwen werd verteld dat anderen dit “online profiel” misschien te zien zouden krijgen (experimentele groep). Bij de andere groep werd benadrukt dat de zelfbeschrijving privé was en niet door anderen gezien zou worden (controlegroep). De experimentele groep focuste vervolgens meer op hun eigen uiterlijk dan de controlegroep.

Objectivering leidt tot zelfobjectivering


Het effect van publieke online zelfpresentatie op zelfobjectivering, ontstond echter alleen bij vrouwen die kort daarvoor waren blootgesteld aan objectiverende media (media waarin het uiterlijk centraal staat). Deze blootstelling verhoogde vermoedelijk de verwachting zelf op uiterlijk beoordeeld te worden, als de deelnemers zich vervolgens online aan anderen presenteerden. Deze verwachte objectivering resulteerde in zelfobjectivering

Vaker online, minder tevreden

Adolescenten die vaker sociale netwerksites gebruikten, zijn ontevredener over hun lichaam en hechtten een jaar later meer belang aan hun eigen uiterlijk, wat er vervolgens toe leidde dat ze meer geneigd waren cosmetische chirurgie te willen ondergaan. De effecten waren even sterk bij jongens en meisjes Adolescenten die veel belang hechten aan hun uiterlijk, besteden er ook meer tijd, energie en geld. Dit gaat ten koste van hun opleiding, relaties en lichamelijke gezondheid.

Door: Liesbeth Woertman

Professoren met buikjes

Man uiterlijk

‘Wat vinden Nederlandse mannen van hun uiterlijk’, is de hoofdvraag van een onderzoek dat we vorige week zijn gestart. Hoe belangrijk vinden zij hun haar? Willen zij graag gespierd zijn? U heeft massaal gereageerd. We hebben al drieduizend goed ingevulde vragenlijsten binnen gekregen. Daar zijn we blij mee, want hoe meer mannen de lijst invullen, des te beter kunnen we de subgroepen analyseren.  Lees verder

Het dikke lichaamsbeeld

UU

Anouk Keizer promoveerde op 21 maart 2014 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp anorexia en lichaamsbeeld. Dat vrouwen met anorexia zich dikker in de spiegel zien dan ze zijn, is algemeen bekend. Anouk Keizer toont in haar onderzoek aan, dat vrouwen met anorexia zich ook meer bewegen alsof ze dikker zijn.

In eerder onderzoek werd vooral aandacht besteed aan hoe anorexiapatiënten over hun eigen lichaam denken en hoe ze hun eigen lichaam zien. Keizer ging een stap verder en onderzocht de lichaamsbeleving vanuit een neuropsychologische invalshoek. De manier waarop anorexiapatiënten aanrakingen op hun huid waarnemen, en zich in een ruimte bewegen, werd vergeleken met de waarneming en beweging van gezonde personen.

Patiënten met anorexia blijken bijvoorbeeld onbewust hun lichaam al te draaien voor openingen waar ze makkelijk frontaal doorheen kunnen lopen. Hiermee gedragen ze zich dikker dan ze in werkelijkheid zijn. Het verstoorde lichaamsbeeld is overigens geen statisch gegeven; het kan worden bijgesteld.

 

Door: Liesbeth Woertman.

Liefkozend strelen goed voor lichaamsbewustzijn

rubberen hand illusie

Haike van Stralen, neuropsychologe en collega’s hebben een onderzoek gedaan naar de invloed van aanraken op het lichaamsbewustzijn. Zij gebruikten daarvoor de ‘rubberen- hand-illusie’.

Gezonde vrijwilligers worden zittend aan een tafel zo opgesteld dat één van hun armen achter een schot zit. Zij zien die arm dus niet. Wel zichtbaar is de andere arm en een rubberen arm. De onderzoekers strelen de rubberen en de onzichtbare arm en hand.

Langzaam en aandachtig strelen

Vooral de langzame strelingen over de arm en de bovenkant van de hand ervoeren de deelnemers als aangenaam. En het waren juist prettige aanrakingen waardoor de deelnemers de rubberen hand meer als eigen lichaamsdeel beschouwden: bij aangename aanraking was de illusie van de rubberen hand als onderdeel van het eigen lichaam het grootst.

Van Stralen merkt op: “Dat betekent dat langzaam, liefkozend strelen over de arm meer lichaamsbewustwording creëert.” Een niet geringe implicatie voor patiënten met een stoornis van het lichaamsbewustzijn. “Het is goed mogelijk dat patiënten met deze stoornis geholpen zijn bij affectieve aanraking van het lichaamsonderdeel dat zij ontkennen.”

Fantastisch onderzoek en uiteraard denkt de neuropsychologe hierbij aan implicaties voor patiënten. Maar ik denk dat de uitkomst van dit onderzoek voor iedereen interessant is. Rustige, aandachtige aanraking, hebben we allemaal nodig om ons lichaam te ervaren en ons geborgen te voelen.

 

Door: Liesbeth Woertman.