Het ik in de steigers

fotograaf Barend Boot Spui 25

Van esthetica tot genetica was de onder titel van dit programma. Een van de centrale vragen was of je het dna van je eigen kind zou aanpassen als dat kon. Deze nieuwe technologie is heel erg in ontwikkeling. Niet alleen in China waar al een gemodificeerde tweeling is geboren maar ook hier in Nederland en waarschijnlijk in alle welvarende landen.

Bertrand Burgers vindt het essentieel dat we met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden en de risico’s. Voor zijn afstudeerproject ontwierp Bertrand een interactieve installatie: de Baby Builder. Hiermee kun je manipuleren met het dna van jouw toekomstige kind. Welke keuzes maken mensen in dit spel en worden zij werkelijk uitgedaagd om hun standpunten over ethische kwesties rondom genetische modificatie van baby’s te onderzoeken.

Waarom doen we uberhaupt dit soort onderzoek?? Alles wat we uitvinden, gaat gebruikt worden op een manier die we niet kunnen voorzien. De plastisch chirurgische technieken, ontwikkelt na de eerste wereldoorlog, om jonge mannen weer enigszins op te lappen, zijn nu verworden tot u vraagt en wij draaien ingrepen. Dat heeft toen niemand kunnen voorzien. Het genetisch modificeren van embryo’s als het gaat om voorkomen van ernstige ziektes zullen veel mensen acceptabel vinden, maar waar ligt de grens en wie bepaalt dat?

We hebben problemen genoeg om op te lossen denk alleen maar aan het klimaat en armoede. Laten we daar onze tijd en energie insteken.

Ik voelde me met mijn oproep om je lijf meer te gaan bewonen, te voelen wat zich in je beweegt en aandacht vraagt, een roepende in de woestijn. Je lichaam juist niet te zien als een ding maar als een belangrijk deel van wie je bent. Afgestemd op je eigen energie en die van anderen, uit de beelden en meer in je lijf, maakt je leven zoveel heler.

Geniet van je wonderbaarlijke lichaam en ervaar wat ze allemaal doet en kan. Het is nog steeds ons lijf dat onze wonden heelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

20 − negentien =