Kom hier dat ik u kus

Kom hier

Een roman geschreven door Griet op de Beeck over Mona als kind, als 24-jarige en als 35-jarige vrouw. Lang geleden dat ik zo geraakt was door een roman. Het verhaal gaat over zwijgen. Over niet rechtstreeks zijn, maar invullen wat je denkt dat een  ander nodig heeft. Over een ander niet willen kwetsen, over trouw en ontrouw zijn. Over de gruwelijke loyaliteit van een kind. Over bang zijn en soms dapper. Over jezelf durven redden. Over eenzaamheid, over vergeten en niet kunnen vergeten. Lees verder

Wie moet jouw leven veranderen?

Je moet je leven veranderen
De afgelopen weken gestoeid met Peter Sloterdijk. Het boek ‘Je moet je leven veranderen’ schetst de mens als oefenwezen door de eeuwen heen. Mensen oefenen dagelijks om zichzelf te veranderen en daardoor zichzelf te herscheppen. Ik ben wat ik doe.

Op pagina 305 schrijft Sloterdijk:
“Om een bekwame ambachtsman of een verdienstelijke musicus te worden, zijn volgens een oude vuistregel minstens tienduizend oefenuren nodig. Neemt men een hogere graad van meesterschap in aanmerking dan mag men dat aantal gerust verdubbelen, om niet te zeggen verdrievoudigen.”

Op pagina 332 gaat hij verder in zijn vertelling hoe het handelen ons zelf creëert.

Peter Sloterdijk

Peter Sloterdijk

“Het arbeiden zet de arbeider op de wereld en drukt hem via de korte weg van het oefenende zich-vormen het stempel op van zijn eigen handelen. Geen activiteit ontsnapt aan de terugwerkende effecten van de operateur- en wat terugwerkt, werkt ook in voorwaartse richting. De handeling brengt de handelende voort, de reflectie de reflecterende, de emotie de voelende, het gewetensonderzoek het geweten.”

Door veel te oefenen word ik meester over mijn viool, de rekstok, koken, het goede en vul maar in. Maar willen we tegenwoordig nog wel zoveel oefenen? Minstens tienduizend uren om ergens goed in te worden, luidt een oude stelregel.

Willen we dat oefenen liever overslaan en die handelingen aan anderen overlaten? Willen we ons liever laten adviseren, laten gelukkig maken of laten opereren? Stellen we onszelf liever passief op en laten we het handelen steeds vaker aan anderen over?

Door: Liesbeth Woertman

3 gratis recensie-exemplaren

Psychologie van het Uiterlijk

De website en het boek ‘Psychologie van het uiterlijk’ bestaan een paar maanden en ik voel me dankbaar. Dankbaar dat veel mensen hun ideeën, ervaringen en gedachten over het lichaamsbeeld met mij willen delen.

Middelbare scholieren die een profielwerkstuk schreven over schoonheidsidealen, hebben mij geïnterviewd.Studenten hebben een column geschreven. Met een paar studenten hebben we onderzoek gedaan naar sporters en hun lichaamsbeeld. De invloed van partners op het lichaamsbeeld is een onderzoek dat nog volop aan de gang is.

Openbare bibliotheken hebben boek opgenomen in hun collectie

bieb UtrechtDrie prachtige recensies zijn er verschenen op bol.com. Ik hoop dat nog meer mensen de moeite willen nemen, ook op andere sites, een recensie te schrijven.
Veel openbare bibliotheken hebben het boek nu in hun collectie opgenomen en daar ben ik erg blij mee. Openbare bibliotheken zijn fantastische plekken waar allerlei mensen samen komen. Je kunt er gratis kranten en tijdschriften lezen en gebruik maken van computers. Het lenen van boeken is gelukkig nog steeds zeer betaalbaar.

Gratis recensie-exemplaar beschikbaar

Wilt u graag meer weten over een onderwerp dat verwant is aan lichaamsbeeld of vindt u bepaalde onderwerpen onderbelicht, laat het ons weten. De column over blinden en hun lichaamsbeeld is ook tot stand gekomen, naar aanleiding van een lezersvraag

Overweegt u een recensie te schrijven? Stuur mij een berichtje, voor de eerste 3 beslissers heb ik nog een gratis exemplaar van mijn boek beschikbaar!

Door: Liesbeth Woertman

3de recensie Psychologie van het Uiterlijk

Psychologie van het Uiterlijk
Vincent Duindam heeft de derde recensie geschreven van ‘Psychologie van het Uiterlijk’ op de website van bol.com. Natuurlijk kun je zelf vertellen hoe goed, leuk en nuttig je eigen boek is. Zelfpromotie is mij niet vreemd. Maar toch, veel leuker en objectiever is het als je de mening van anderen hoort. Daarom ben ik hartstikke blij met deze nieuwste recensie en natuurlijk ook met zijn lovende woorden. Het is al de 3de recensie binnen één maand!

Vincent omschrijft één van de kernpunten uit het boek. Het boek is geen zelfhulpboek, maar biedt wel handvatten om om te gaan met sociale druk. Zo schrijft hij: “Dit boek biedt in feite ook handvatten om weer vrij te worden. Zonder dat de auteur dwingend of normatief wordt: ze geeft zelf eigenlijk ook een spiegel met haar boek. In welke spiegel wil je kijken?”

Zijn hele recensie en de twee andere recensies kun je lezen door op de afbeelding van het boek hierboven te klikken. Natuurlijk is het geweldig als er positieve recensies verschijnen, maar alle feedback is welkom.