Aanraking als basis van wie we zijn

Horen en zien lijken ons meest belangrijke zintuigen maar wat dacht u van de tast? Het eerste zintuig waarmee we kennismaken met ons eigen lichaam. In november 2020 is er een interview verschenen over mijn boek Psychologie van het uiterlijk in het vakblad voor de schoonheidsspecialisten Esthe. Lizet van Triet maakte een mooi portret waar ik enkele alinea’s uit citeer want aangezien het een vaktijdschrift is, is het voor buitenstaanders niet makkelijk in te zien.

Aanraking is van levensbelang. En dan niet alleen voor ouderen en voor mensen met een groot verdriet. Door aangeraakt te worden, verbetert de gezondheid van elk individu, de bloeddruk gaat omlaag en het lichaam komt tot rust, zo opent Lizet haar artikel.

We spreken over influencers en ik zeg: “Ik vind het schandalig dat influencers geld krijgen om hun cosmetische ingrepen te showen en zo anderen te beinvloeden”.

In uw boek heeft u het over het belang van aanraken. “Jullie beroep is juist in deze tijd zo belangrijk. Door in het nu aangeraakt te worden, kan je uit het denken gaan komen en meer voelen. Als je client zich durft te laten aanraken, dan stempelt dat als het ware positieve ervaringen in diens systeem, ook zonder woorden. Dit positieve gevoel zorgt ervoor dat er endorfinen vrijkomen waardoor je client zich gelukkig voelt”.

Dankjewel Lizet voor dit mooie interview en je aandacht voor de rol van aanraking. Laten schoonheidsspecialistes zich vooral blijven bekwamen in de ontmoeting, warme aandacht, zachte strelingen en warme doeken want het is zo fundamenteel om aan te raken en aangeraakt te worden rechtstreeks met de handen. In die zintuigelijke ervaring kun je genieten en ontspannen en je gezicht en lichaam weer ervaren in plaats van het beoordelen. De ontstane ontspannen zachtheid maakt ons blij en tevreden en dat willen we toch allemaal.

Onderwijs in je ondergoed

Ted Troost

Ted Troost

Vorig week hadden we een mooie bijeenkomst over de psychologie van de tast. Stefan Elbers, een alumnus van onze universiteit, is ook fysiotherapeut. Een mooie combinatie om psycholoog en fysiotherapeut te zijn om het onderwerp:  ‘Psychologie van de tast’ te bespreken met een grote groep studenten. Lees verder

Liefde gaat door de huid

Aanraking

Aanraking

Ik gaf een lezing in de Belle van Zuylenzaal in het academiegebouw. Vijftig vrouwen en een man, partners van professoren, die enkele keren per jaar bij elkaar komen. De lezing ging over de rol van de aanraking in de ontwikkeling van het lichaamsbeeld.

Aanrakingen van andere mensen die ons helpen om rustig te worden. Aanrakingen die helpen om te beseffen waar ons lichaam ophoudt en het lichaam van een ander mens begint. Aangeraakt worden en daardoor ondersteund voelen om onszelf en de wereld te leren verkennen.

Gisteravond het verhaal van Wilma Boevink gelezen ‘Wie kerfde er schuldig op mijn lijf?’ Een verhaal van mishandeling en seksueel misbruik en de ellendige gevolgen nog jaren nadat het misbruik plaatsvond. Het lichaam dat zo negatief is aangeraakt. Je wilt weg van de plaats waar je bang bent. Je wilt weg van de plaats waar het zeer doet. In je hoofd wonen, omdat je niet bij de pijn en verdriet van het lichaam durft te zijn.

Lees haar verhaal om te begrijpen hoe belangrijk de rol van de aanraking is als fundament van het lichaamsbeeld.

Door: Liesbeth Woertman